“Ngày hội Công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018” Cụm tiểu học - Ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm - (22/02/2018 16:7)

Sáng ngày 6/2/2018, “Ngày hội Công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018” cụm tiểu học ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra tại trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu quận Bắc Từ Liêm.

“Ngày hội Công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018” cụm tiểu học - Ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm

 

          Sáng ngày 6/2/2018, tại trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu quận Bắc Từ Liêm, vòng thi “Ngày hội Công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018” cụm tiểu học ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra với sự tham gia của 14 trường tiểu học công lập và 2 trường tiểu học dân lập với bốn nội dung thi: thi kĩ năng nhân viên, thi kĩ năng giáo viên, thi bài giảng E-learning và thi sản phẩm Công nghệ thông tin. Mục đích của hội thi nhằm: Tăng cường tuyên truyền, quảng bá rộng rãi nội dung và các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT); các giải pháp trọng tâm vận hành Trường học ứng dụng CNTT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên thông qua việc xây dựng, thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng e-leaming; tăng cường các giải pháp ứng dụng CNTT cụ thể trong quản lí, chỉ đạo, điều hành, hoạt động dạy và học trong các nhà trường tiểu học một cách đồng bộ; giới thiệu, phổ biến các sản phẩm, giải pháp CNTT tiêu biểu đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy, tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng CNTT trong các trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm.
          Qua hội thi, các cá nhân tiêu biểu, tâm huyết, sáng tạo trong việc triến khai giải pháp ứng dụng CNTT đã được phát hiện, tôn vinh trong toàn cấp học góp phần lan tỏa phong trào “Giáo dục thông minh trong thời kì hội nhập quốc tế”.
          Tham gia hội thi, trường Tiểu học Liên Mạc đã đạt được 4 giải thưởng gồm: 1 giải nhất sản phẩm CNTT, 1 giải nhất kĩ năng nhân viên, 1 giải ba bài giảng E-learning và 1 giải ba kĩ năng giáo viên.
            Sau đây là một số hình ảnh tại “Ngày hội Công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018” cụm tiểu học ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm :

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, màn hình và trong nhà