Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ tại trường Tiểu học Liên Mạc - (11/04/2018 17:23)

Ban giám hiệu nhà trường đã xác định nhiệm vụ quan trọng của trường là đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ.

     Giáo viên là người có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, là người đại diện cho tri thức của thời đại. Thầy giỏi mới có trò hay. Người thầy ngày nay không chỉ dừng lại ở mức độ truyền thụ cho học trò những kiến thức trong sách giáo khoa mà còn cung cấp  cho trò cái mà học trò cần, cái mà hiện tại yêu cầu, cái mà xã hội đòi hỏi. Do vậy người thầy phải có nghiệp vụ chuyên môn, có trình độ sư phạm vững vàng mới có thể đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Để đạt được mục đích trên, người thầy phải luôn học hỏi, phải thường xuyên trau dồi nghiệp vụ chuyên môn của mình  thường xuyên liên tục nâng cao trình độ học vấn, nâng cao trình độ nhận thức về tự nhiên về xã hội, về nhân văn...

   Tuy nhiên, một vấn đề đang được đặt ra là hầu hết lớp giáo viên trẻ - những giáo viên vừa rời ghế giảng đường Đại học, Cao đẳng đang thực hiện công tác giảng dạy còn rất non trẻ, tuy họ có được sự năng động, tính sáng tạo, nhạy bén với những đổi thay của xã hội nhưng chưa đủ thời gian để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, khả năng truyền thụ...

   Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên trẻ nói. Bên cạnh đó, lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Do đó, việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các giáo viên trẻ phải được coi là nhiệm vụ quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong  nhà trường.

    Trường Tiểu học Liên Mạc là một trường có quy mô nhỏ, còn nhiều khó khăn và vẫn đang trên đà phát triển. Số lớp và số học sinh ngày càng tăng. Hàng năm đều có giáo viên nghỉ hưu và luân chuyển công tác. Chính vì vậy số giáo viên trẻ, biên chế mới ngày càng nhiều. Đây sẽ là đội ngũ kế cận và là nòng cốt trong những năm về sau. Trường có một tập thể giáo viên đoàn kết và thực sự cầu thị. Các thế hệ giáo viên đều có nhân tố tích cực làm nòng cốt cho phong trào bồi dưỡng giáo viên và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên trẻ học tập. Chi bộ và ban giám hiệu quan tâm và có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng giáo viên.

   Ban giám hiệu nhà trường đã xác định nhiệm vụ quan trọng của trường là đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ. Với yêu cầu nhiệm vụ đó, ban giám hiệu trường đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trẻ như sau:

- Bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức, pháp luật và phẩm chất nghề nghiệp cho giáo viên.

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên bao gồm: Bồi dưỡng kĩ năng soạn giáo án, kĩ năng giảng bài, kĩ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT; bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn cho giáo viên; bồi dưỡng về năng lực và các kĩ năng  sư phạm, …

- Bồi dưỡng công tác làm chủ nhiệm lớp bao gồm: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với học sinh, kĩ năng ứng xử, giao tiếp với phụ huynh, xây dựng các biện pháp chủ nhiệm, …

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch thăm lớp dự giờ, tổ chức hội giảng và kiểm tra giáo viên.

-Quan tâm, đng viên kịp thời về cả tinh thần và vật chất tới đội ngũ giáo viên.

    Hiện nay, với đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, tích cực sáng tạo trong đổi mới giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên và học sinh của trường sẽ có những bước tiến vững chắc hơn.