Học sinh trường Tiểu học Liên Mạc đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ ước mơ của em” - (17/01/2019 10:6)

Bạn bùi mai anh học sinh lớp 4c đã đạt giải tiềm năng trong cuộc thi vẽ tranh “em vẽ ước mơ của em”

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Liên Mạc - (04/06/2018 10:16)

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của trường tiểu học liên mạc

“Ngày hội Công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018” Cụm tiểu học - Ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm - (22/02/2018 16:7)

Sáng ngày 6/2/2018, “ngày hội công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018” cụm tiểu học ngành giáo dục quận bắc từ liêm đã diễn ra tại trường tiểu học hồ tùng mậu quận bắc từ liêm.

Vòng chung khảo “Ngày hội Văn hóa – Thể thao” năm học 2017 – 2018 ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm - (17/02/2018 12:0)

sáng ngày 7/2/2018,vòng chung khảo “ngày hội văn hóa – thể thao” năm học 2017 – 2018 ngành giáo dục quận bắc từ liêm đã diễn ra tại trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận bắc từ liêm.

Thi giáo viên giỏi cấp quận năm học 2017-2018 - (20/12/2017 16:26)

năm học 2017-2018, 3 đ/c giáo viên trường tiểu học liên mạc đã tham gia thi giáo viên giỏi cấp quận môn tin học, tiếng việt, tự nhiên và xã hội với hai phần thi: lý thuyết và thực hành